Individuell mätning och debitering (IMD) av vatten, värme och el

Vad är IMD?
IMD står för Individuell mätning och debitering.

Det innebär att man mäter och debiterar förbrukningen av vatten på lägenhetsnivå.